Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Fragmenty poniższego tekstu polityki cookies chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie jest Jakub Sękowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą James and Bart Jakub Sękowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1182039728, REGON 146999170.
Dane kontaktowe:
ul. Stefana Batorego 9a, 05-083 Topolin
kontakt@greenmate.pl
 600345757
oraz przez formularz w zakładce kontakt.

II. Gromadzone dane

- Cookies

Nasz serwis w sposób automatyczny pozyskuje jedynie pliki cookies, są one wykorzystywane do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 b) tworzenia statystyk, w tym z użyciem Google Analytics i Smartsupp, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  Serwisu;
 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego  pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

- Pozostałe dane

Użytkownik Serwisu może zapoznać się z jego zawartością bez podawania żadnych danych osobowych. Ich podanie w odpowiednich miejscach Serwisu jest dobrowolne, ale czasem konieczne dla możliwości właściwego świadczenia niektórych usług w Serwisie.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a) Rejestracja w serwisie
- W celu rejestracji  i świadczenia usługi o prowadzenie konta w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podstawą prawną jest niezbędność tych danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pozostałe dane, mogące ułatwić korzystanie z Serwisu Użytkownikowi w przyszłości podawane są dobrowolnie na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
- w celach analitycznych i statystycznym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

b) Dokonanie zakupu
- W celu wykonania zawartej umowy Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych do tego danych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
- w celach analitycznych i statystycznym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c) Obsługa zapytań w sklepie
- W celu wykonania zawartej umowy Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych do tego danych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pozostałe dane, mogące ułatwić kontakt z obsługą Serwisu Użytkownikowi podawane są dobrowolnie.
- w celach analitycznych i statystycznym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d) Newsletter
- W celu wykonania zawartej umowy newslettera Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych do tego danych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
- w celach analitycznych i statystycznym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Czas przechowywania danych osobowych

Kierując się zasadami minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania nie będziemy gromadzić danych nadmiarowych i w nieskończoność:

a) Dane pozyskane na zasadzie zgody będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.
b) Dane pozyskane na zasadzie umowy będziemy przetwarzać do momentu kiedy jest to niezbędne do realizacji tej umowy.
c) Powyższe okresy mogą być modyfikowane ze względu na:
-  ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń dla danych wynikających ze zgody, nie dłużej niż 10 lat od odwołania zgody,
- ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń dla danych wynikających z umowy, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia umowy,
- przepisy o rachunkowości, 6 lat od daty księgowania
- inne przepisy prawa polskiego i wspólnotowego nieujęte w tym dokumencie
- Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie w zakresie wymaganym przez prawo, a pozostałe będą usuwane lub anonimizowane.

V. Odbiorcy danych osobowych

Pozyskane dane osobowe przekazujemy jedynie w celu wykonania umowy lub usługi w ramach zgody i tylko tym odbiorcom, którzy są potrzebni przy realizacji danej umowy. Są to przede wszystkim firmy kurierskie, informatyczne (hostingi, platformy wysyłki mailingów etc.), marketingowe oraz księgowe.

VI. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie przetwarzania danych ma prawo do:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- przeniesienia danych
- odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VII. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez pocztę email kontakt@greenmate.pl lub listownie na adres ul. Stefana Batorego 9a, 05-083 Topolin.

VIII. Aktualizacja polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań by nasza polityka prywatności była stale aktualna. Obecna wersja obowiązuje od 24.05.2018r.

BLAAAABLAAA